Duurzaamheid

Innoveren, ontwikkelen & produceren

Onze ambitie

Een minimale voetafdruk creëren met onze gehele bedrijfsvoering. Dat is sinds onze oprichting onze ambitie. We zijn een groep jonge, gedreven innovators waarbij duurzaam en circulair ontwikkelen en produceren hoog op de agenda staat. Onze strategie daarin is deels gebaseerd op het beleid en doelstellingen van Concrete Valley Group waar wij onderdeel van zijn.

CSC Gold

Elke dag werken we aan een duurzamere productie. Sinds het ontstaan van Microbeton werken we hieraan door elementen te maken met een zeer duurzame kern waardoor de elementen tevens 70% lichter worden. In 2023 heeft Concrete Valley Group opnieuw CSC Gold ontvangen, het certificaat voor een verantwoorde betonproductie. De Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in voor de verduurzaming van beton en stimuleert een meer verantwoorde productie in de branche. Concrete Valley en Microbeton voelen deze duurzame verantwoordelijkheid al jaren. Belangrijk hierin is dat groei en verduurzaming elkaar niet in de weg mogen staan, maar samengaan. De eisen hiervoor worden steeds strenger, we voldoen hieraan maar zetten graag nog een stap extra.

MilieuPrestatie Gebouwen & LCA

Momenteel wordt de duurzaamheid in een gebouw vastgelegd door middel van een MPG (MilieuPrestatie Gebouwen), een belangrijke maatstaf als het gaat om het terugdringen CO2 uitstoot. Delen die de grootste bijdragen leveren aan de MPG score van een gebouw zijn gevels, vloeren en installaties. Wij vinden het belangrijk, als producent van betonelementen, hieraan een bijdrage te leveren en hierin samen te werken.

SGS INTRON heeft voor Microbeton een milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd voor onze producten. Voor architecten, aannemers en projectontwikkelaars is precies duidelijk welke impact onze elementen hebben op een gebouw. Het bevordert een verantwoorde bouwcultuur, daar waar wij graag voorloper in zijn.
Hierdoor kunnen we samen bouwen aan innovatieve en duurzame gebouwen, aan ‘groene’ stedelijke omgevingen en een betere wereld.

Wil je meer details over de duurzame doelstellingen van Concrete Valley Group?